بیت ریت (Bit Rate) در دوربین مدار بسته - امنیت دیجیتال

بیت ریت (Bit Rate) در دوربین مدار بسته

بیت ریت (Bit Rate) در دوربین مدار بسته

امنیت دیجیتال0 نظریکشنبه 13 خرداد 1397

بیت ریت در دوربین مدار بسته و تفاوت بین VBR و CBR

یک بیت، اختصار کلمه های binary digit به معنای رقم دودوئی، کوچکترین واحد اطلاعات در محاسبات است. هر 8 بیت معادل یک بایت اطلاعات است. هر بیت ریت به تعداد بیت از داده ها اشاره دارد که معمولا در مجموعه ای از زمان و با تعداد بیت بر ثانیه یا bps اندازه گیری می شوند.

بیت ریت ثابت (CBR) و بیت ریت متغیر (VBR) ، نمونه های اصلی رمزگذاری هر بیت ریت هستند.

پیچیدگی صحنه تصویر برداری می تواند از چندین ساعت تصویر ضبط شده مهم تر باشد، و هر بیت ریتی که شما برای ضبط کردن انتخاب می کنید روی کیفیت تصویر، مصرف پهنای باند و ذخیره سازی هارد موثر است. ترافیک در خیابان، یا یک صحنه با رنگ های متضاد، روی کیفیت تصویر یا مصرف پهنای باند تاثیر بیشتری را روی یک صحنه با پیچیدگی کمتر خواهد گذاشت، مانند یک اتاق داخلی با حرکت کمتر.

بیشتر دستگاه های NVR و دوربین های مدار بسته تحت شبکه به شما اجازه می دهند که بیت ریت ثابت یا متغیری را برای ضبط فیلم انتخاب کنید، برای همین است که شما باید تفاوت های آنها را بدانید.

بیت ریت ثابت (CBR):

با رمزگذاری بیت ریت ثابت، یک بیت ریت و پهنای باند ثابت برای تمام رمزگذاری فایل های ویدئویی استفاده می شود. با بیت ریت ثابت، ممکن است کیفیت تصویر در طول فیلم برداری نوسان پیدا کند، زیرا بعضی از صحنه ها برای ارائه نسبت به بقیه پیچیده تر است به همین دلیل بیت ریت باید ثابت باشد. یک فیلم ممکن است با بیت های کمتر در بعضی جاها یا بیت های بیشتر در جاهای دیگر و در نتیجه با کیفت تصویر متفاوت رمزگذاری شود. از آنجایی که مصرف پهنای باند با بیت ریت ثابت تغییر نمی کند، حجم فایل محدودتر و قابل پیش بینی تر نسبت به بیت ریت های متغیر است.

شما معمولا از بیت ریت ثابت بیشتر برای محدود کردن جریان داده ها استفاده خواهید کرد تا آنرا برای استفاده شبکه ای تا کمترین حد ممکن نگه دارید. اگر شما 10 دوربین مدار بسته را با 8 مگابایت (8000 k) روی شبکه محلی (LAN) تنظیم کرده باشید، شما 80 درصد پهنای باند موجودتان را استفاده کرده اید. با بیت ریت ثابت، شما می توانید بیت ریت تان را پائین تر از 5000 k تنظیم کنید و مصرفتان حدود 50 درصد خواهد بود.

برنامه ریزی ذخیره سازی ویدئو شما از ابتدا ، با بیت ریت ثابت آسان تر است، زیرا مقدار داده ها موقع ضبط شدن هرگز تغییر نمی کند.

 بیت ریت متغیر (VBR):

با رمزگذاری بیت ریت متغیر، یک بیت ریت و پهنای باند متغیر برای تمام رمزگذاری فایل های ویدئویی استفاده می شود. تغییرپذیری بیت ریت ها اجازه می دهد تا ویدئو هایی با کمترین بیت ریت، زمانی که صحنه روی صفحه نمایش دارای پیچیدگی کمتر و یا با بیت ریت بیشتر زمانی که صحنه پیچیدگی بیشتری دارد، ضبط شود. صحنه های پیچیده (مانند ترافیک در جریان)، داده های بیشتر و پهنای باند بزرگ تری برای حفظ کیفیت تصویر نسبت به صحنه هایی با پیچیدگی کمتر(مثل یک دیوار یا راهرو) و جنبش و حرکت کمتر، نیاز دارند. با بیت ریت متغیر، کیفیت فیلم درمقایسه با بیت ریت ثابت در طول فیلم برداری بالاتر و پایدارتر است، اما حجم فایل، کمتر قابل پیش بینی است.

 

کیفیت تصویر با بیت ریت متغیر نسبت به بیت ریت ثابت بهتر است، اما برنامه ریزی ذخیره سازی ویدئویی شما از ابتدا، مشکل تر است؛ زیرا تغییرات بیت ریت و صحنه های پیچیده تر، ذخیره سازی و پهنای باند بیشتری نیاز خواهند داشت.

 

در اینجا نگاهی سریع به مقایسه بیت ریت ثابت و متغیر می اندازیم:

Variable Bit Rates

Constant Bit Rates

Consistent video image quality

Variable video image quality

File size is unpredictable because bit rate and bandwidth consumption varies

File size is predictable because bit rate and bandwidth consumption is fixed

Less predictable compatibility (compared to constant bit rate)

Greater compatibility with most systems (compared to variable bit rate)

When to use: When consistent image quality is critical and predicting or limiting file size is less important

When to use: When you need to limit file size and the quality of video is less important

از این دو مورد، حالت بهتر زمانی است که دستگاه اجازه می دهد تا بیت ریت متغیر را با یک Cap یا حداکثر بیت ریت مجاز تنظیم کنید.

در اینجا یک مرجع سریع مفید برای تنظیم هر بیت ریت ثابت در ثانیه آمده است:

 Low Activity

Compression

Frame Rate

VGA/D1

720P/1.3MP

1080P/3MP

 

H.264

25~30

768K

2000K

3000K

15~20

512K

1500K

2000K

8~10

386K

1000K

1500K

2~5

256K

768K

1000K

 

MPEG4

25~30

1000K

3000K

5000K

15~20

768K

2000K

4000K

8~10

512K

1500K

3000K

2~5

386K

1000K

2000K

 

Normal Activity

Compression

Frame Rate

VGA/D1

720P/1.3MP

1080P/3MP

 

H.264

25~30

1000K

3000K

5000K

15~20

768K

2000K

4000K

8~10

512K

1500K

3000K

2~5

386K

1000K

2000K

 

MPEG4

25~30

1500K

4000K

6000K

15~20

1000K

3000K

5000K

8~10

768K

2000K

4000K

2~5

512K

1500K

3000K

 

High Activity or PTZ on Tour

Compression

Frame Rate

VGA/D1

720P/1.3MP

1080P/3MP

 

H.264

25~30

2000K

4000K

6000K

15~20

1500K

3000K

5000K

8~10

1000K

2000K

4000K

2~5

768K

1500K

3000K

 

MPEG4

25~30

3000K

6000K

8000K

15~20

2000K

4000K

6000K

8~10

1500K

3000K

4000K

2~5

1000K

2000K

3000K

 

در نمودارهای بیت ریت بالا، شما (1000k) / (2000k) و غیره را خواهید دید. این ارقام می توانند بی قاعده به مگابیت بر ثانیه تبدیل شوند.