برچسب شبکه امن - امنیت دیجیتال

چگونه یک سیستم تحت شبکه ایمن تر بسازیم؟

چگونه یک سیستم تحت شبکه ایمن تر بسازیم؟

امنیت دیجیتال0 نظرچهارشنبه 17 مرداد 1397

هرآن چیزی که مربوط به دستگاه های متصل به اینترنت است. سیستم های تحت شبکه امنیتی مصون از خطرات سایبری نیست ، اما با در نظر گرفتن اقدامات پایه ای در جهت امنیت و تقویت شبکه ها و دستگاه های شبکه شده آنها را در برابر حملات مقاومتر کرد.