برچسب وارد کننده اصلی دوربین مداربسته در ایران - امنیت دیجیتال

آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟

آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟

امنیت دیجیتال0 نظردوشنبه 17 اردیبهشت 1397

اینکه آیا نصب دوربین های مداربسته جرم است یا نه، موضوع مهمی است که باید آن را بررسی کرد.

در این گزارش، به موضوع جرم بودن یا نبودن نصب دوربین های مداربسته پرداخته شده است.

دوربین مدار بسته‌ مخفی و نحوه تشخیص آن

دوربین مدار بسته‌ مخفی و نحوه تشخیص آن

امنیت دیجیتال0 نظریکشنبه 16 اردیبهشت 1397

از دوربین های مخفی معمولا در مواقعی استفاده می گردد که شخص مایل به زیر نظر گرفتن رفتار و حرکات فرد یا افراد مختلف و یا حفاظت از اموال و یا وسایلی خاص است. دوربین های مدار بسته مخفی در ابعاد و اشکال مختلفی ساخته می شوند