برچسب وارد کننده اصلی دوربین مداربسته در ایران، - امنیت دیجیتال

نقشه گرمایی HeatMap در دوربین مداربسته چیست؟

نقشه گرمایی HeatMap در دوربین مداربسته چیست؟

امنیت دیجیتال0 نظریکشنبه 16 اردیبهشت 1397

دوربین های شبکه تجهیزات مقیاس پذیر، منعطف و مقرون به صرفه ای هستند که دارای قابلیت های پردازش تصویری همچون نقشه گرمایی یا Heatmap می باشند.