برچسب دوربین های حرارتی - امنیت دیجیتال

نصب دوربین های مداربسته بین کربلا و الانبار

نصب دوربین های مداربسته بین کربلا و الانبار

امنیت دیجیتال0 نظردوشنبه 17 اردیبهشت 1397

حملاتی که هر از چند گاهی در استان کربلا به ویژه در مرز آن با استان الانبار روی می دهد، باعث شد تا شورای استان کربلا