برچسب تفاوت دوربین آنالوگ و آی پی - امنیت دیجیتال

بررسی تفاوت بین دوربین های آنالوگ و IP

بررسی تفاوت بین دوربین های آنالوگ و IP

امنیت دیجیتال0 نظرشنبه 22 اردیبهشت 1397

در این مقاله به بررسی نقاط قوت و ضعف دو سیستم نظارت تصویری بر پایه آنالوگ و تحت شبکه می پردازیم تا به جمع بندی مناسبی برای راهنمایی شما به انتخاب آگاهانه بین این دو سیستم برسیم.