ضبط کننده HDCVI مکسرون MDX-3254 - HDCVI Maxron Recorder MDX-3254 - امنیت دیجیتال

ضبط کننده HDCVI مکسرون MDX-3254

HDCVI Maxron Recorder MDX-3254

تماس گرفته شود

32CH Penta-brid 1080P Non-real Time
4 SATA Port , Up to 24 TB
1 e-SATA
2*HDMI , VGA , TV simultanous video Output