ضبط کننده IP مکسرون MN-3248-4KV2 - IP Maxron Recorder MN-3248-4KV2 - امنیت دیجیتال

ضبط کننده IP مکسرون MN-3248-4KV2

IP Maxron Recorder MN-3248-4KV2

تماس گرفته شود

۳۲ عدد ورودی تصویر

نمایش تصاویر به صورت ۱۶ کانال همزمان

پشتیبانی از هشت عدد هارد ۶ ترابایت (مجموع ۴۸ترابایت)