ضبط کننده IP مکسرون MN-3242-4K - IP Maxron Recorder MN-3242-4K - امنیت دیجیتال

ضبط کننده IP مکسرون MN-3242-4K

IP Maxron Recorder MN-3242-4K

تماس گرفته شود

۳۲ عدد ورودی تصویر

نمایش تصاویر به صورت ۱۶ کانال همزمان