ضبط کننده IP مکسرون MN-3258-4K - IP Maxron Recorder MN-3258-4K - امنیت دیجیتال

ضبط کننده IP مکسرون MN-3258-4K

IP Maxron Recorder MN-3258-4K

تماس گرفته شود

عدد ورودی تصویر

نمایش تصاویر به صورت ۳۲ کانال همزمان

نمایش و پخش تصاویر ضبط شده تا ۱۲ مگاپیکسل