ضبط کننده IP مکسرون MN-3242-4KV2 - IP Maxron Recorder MN-3242-4KV2 - امنیت دیجیتال

ضبط کننده IP مکسرون MN-3242-4KV2

IP Maxron Recorder MN-3242-4KV2

تماس گرفته شود

دارای ۳۲ عدد ورودی تصویر

نمایش تصاویر به صورت ۱۶ کانال همزمان

نمایش و پخش تصاویر ضبط شده تا ۸ مگاپیکسل