ضبط کننده IP مکسرون MN-1641S-4KV2 - IP Maxron Recorder MN-1641S-4KV2 - امنیت دیجیتال

ضبط کننده IP مکسرون MN-1641S-4KV2

IP Maxron Recorder MN-1641S-4KV2

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

دارای ۱۶ عدد ورودی تصویر

۱۶ کانال همزمان