رادیو های میکروتیکWireless Wire Dish - Wireless Wire Dish - امنیت دیجیتال

رادیو های میکروتیکWireless Wire Dish

Wireless Wire Dish

تماس گرفته شود

License level3

حافظه ذخیره سازی FLASH

دارای پورت 10/100/1000