رادیومیکروتیک NetBox 5 - Mikrotik- NetBox 5 - امنیت دیجیتال

رادیومیکروتیک NetBox 5

Mikrotik- NetBox 5

تماس گرفته شود

یک پورت 10/100/1000

حافظه ذخیره سازی NAND

نسخه سیستم عامل RouterOS

License level3